partneři
logo CEPRONIV

fórum učitelů a učitelek
meckého jazyka

Fórum učitelů a učitelek německého jazyka (DeutschlehrerInnen-Forum) je oboustranný informační kanál, který slouží jednak k informování o různých možnostech dalšího vzdělávání a dalších aktivitách centra CEPRONIV i dalších organizátorů v regionu, jednak i k výměně zkušeností a vzájemné pomoci mezi vyučujícími. Fórum pracuje na čtyřech úrovních:

  1. e-mailový rozesílač zejména pro příležitostné informování formou newsletteru,

  2. e-mailová konference vhodná jak pro informování o plánovaných akcích, tak pro vzájemnou výměnu zkušeností,

  3. facebooková skupina DeutschlehrerInnen-Forum – severní Čechy vhodná zejména pro řešení aktuálních záležitostí a vzájemné informování,

  4. méně formální osobní setkání – o aktuálních příležitostech budeme informovat.

Chcete být informováni o tom, co se děje na poli dalšího vzdělávání učitelů a učitelek? Hledáte pomoc při řešení aktuálních metodicko-didaktických problémů? Nebo naopak tuto pomoc můžete nabídnout? Zapojte se do Fóra učitelů a učitelek německého jazyka! Pro přihlášení do rozesílače a/nebo e-mailové konference pište na e-mail ceproniv@ujep.cz, nebo se přihlaste do skupiny na Facebooku DeutschlehrerInnen-Forum – severní Čechy.

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri